Tot i les evidents virtuts del treball en equip, sovint ens costa organitzar-nos i treball equip col·laboracióadoptar les dinàmiques que aquesta forma de treballar requereix. Quin és el motiu?, desconeixement? , falta d’hàbit?, poca consciència?, manca d’eines?….

En aquest post tractarem de presentar els punts clau del treball enequip (col·laboratiu) i el conjunt d’eines en línia (internet) que ens poden ajudar a aprofitar tot el seu potencial.

El treball en equip (col·laboratiu) es fonamenta en la consecució d’un objectiu comú mitjançant la interacció que comporta el treball individual i compartit. Això implica l’adquisició i posada en pràctica no solament de coneixements, sinó també d’habilitats i actituds. (font: ca.wikipedia.org)

treball col·laboratiu
Font: Elaboració pròpia
actituds treball en equip
Font: Elaboració pròpia

Establir una bona dinàmica de treball dins un equip requereix que els propis membres, a més de la pròpia voluntat de voler col·laborar, siguin conscients d’una sèrie de premisses bàsiques:

– Suma d’esforços d’un grup

  • No és un conjunt de membres en què cadascú produeix una part del treball, comporta una estructura organitzativa que afavoreixi una elaboració conjunta del treball. (És més que la suma de diferents parts)
  • Tenir clara una finalitat principal i última del que es vol aconseguir. Tots els membres n’han de ser conscient i identificar-hi els objectius individuals concretes. (Involucrar, cooperar)

– Assolir un objectiu comú

  • És la base sòlida sobre la que s’ha de fonamentar el treball
  • Hi ha d’existir també objectius particulars que sumin al comú

– Autonomia dels membres

  • No hi ha una jerarquia establerta que marqui i limiti la iniciativa i la participació dels membres (es regula en base a uns acords consensuats)

– Organització participativa

  • És bàsic partir amb uns acords de funcionament, una definició dels rols, un establiment de terminis, ….de forma consensuada.

– Ús TIC

  • L’ús d’eines digitals possibilitat, propicia i facilita el treball col·laboratiu

És important analitzar els punts positius, per ser-ne conscients i aprofitar-los al màxim, i els riscos que porta associada una dinàmica de treball en línia, per estar preparats per fer-hi front.

Potencialitats del treball col·laboratiu
– Aconseguir dinàmiques de treball positives, creatives i enriquidores.
– Facilitar la comunicació, el flux de treball i l’oportunitat (asincronia)
– Propiciar la participació i implicació en els projectes (tasques obertes)
– Facilitar la gestió de la informació (documents, comunicacions, planificacions) mitjançant eines digitals.
Riscos en la dinàmica del treball col·laboratiu
– Resistències a l’ús d’eines en línia (desconeixement, desconfiança,…)
– Desorganització en la gestió dels espais, eines i criteris de funcionament
– Desigualtats en la implicació i la responsabilitat dins l’equip

Finalment cal tenir molt present el conjunt d’eines que s’utilitzaran per facilitar, fomentar i facilitar el treball col·laboratiu que ha d’optimitzar el rendiment de l’equip. No tenir prevista aquesta part de l’organització d’un equip pot ser l’origen del fracàs de la dinàmica de treball d’un grup de persones.

Tot i el gran ventall de possibilitats que hi ha disponible avui a la xarxa una de les opcions més clares és l’entorn d’aplicacions de Google

Google AppEl gran conjunt d’eines que presenta aquesta empresa ofereixen una òptima estructura, disseny i connectivitat que fan que de forma global sigui una gran solució (vagi per endavant que no hi tinc cap tipus de relació ni interès específic).
Amb un mínim de coneixement i pràctica de cada aplicació l’equip pot aconseguir crear un entorn àgil, pràctic i complet on tenir a l’abast tot el necessari per potenciar la comunicació, la gestió de documents, la participació, la planificació, la difusió, la coordinació, etc…

Queda pendent (per properes entrades en aquest blog) entrar a presentar amb més detall el funcionament de les aplicació de l’entorn Google.
Per acabar, amb una nota d’humor, aprenguem de la natura la importància del treball en equip (col·laboració, coordinació, …)

_______
Post extret de: http://elpaner.blogspot.com