L’evolució de la implantació de dispositius mòbils (telèfons intel·ligents, tauletes tàctils, ..) en la nostra societat en els darrers temps ha estat espectacular (segons dades d’Idescat, en l’any 2015, el 85,1% de catalans d’entre 16 i 74 anys van accedir a internet des de dispositius mòbils). Aquesta evolució no ha tingut la mateixa progressió dins l’àmbit educatiu, on sovint s’ha apostat per la prohibició del seu ús.

Dispositiu mòbil

Les raons d’aquesta resposta repressiva segurament són diverses però el desconeixement de les possibilitats que ofereixen els dispositius mòbils en l’educació i la manca de referències (a nivell oficial i personal) de com incorporar-los en els centres educatius hi han tingut un paper important. Tot i això també cal destacar casos amb iniciatives innovadores i integradores de l’ús de dispositius mòbils en l’educació.

L’àmbit educatiu no pot quedar al marge del avenços tecnològics i per tant, igual que en la resta de camps de la nostra societat, ha de trobar la forma més escaient de poder “normalitzar” la convivència entre dispositius mòbils i aprenentatge. Institucions i docents són conscients que això comporta riscos i dificultats, però també no poden girar el cap davant d’aquesta realitat: el jovent ha d’aprendre a fer un ús racional i responsable d’aquesta mena d’aparells i a aprofitar la tecnologia per fer un aprenentatge més ampli i més significatiu. En aquest sentit es manifesten diferents organismes que alerten d’aquesta necessitat i proposen diferents recomanacions: Unesco, Consell Escolar Catalunya, Dep. Ensenyament, Fundació Jaume Bofill

Documents dispositius mòbils

Hi ha alguns aspectes que cal valorar abans de fer un plantejament d’ús de dispositius mòbils dins els centres educatius, d’aquesta forma es podran minimitzar riscos i amplificar els resultats positius:

 • Gran potencial educatiu dels dispositius mòbils (motivació, creativitat, competència digital, …)
 • Superació de les barreres espai/temporal (aula, classe i horari)
 • Pla digital de Centre integrat, progressiu i col·laboratiu (Exemple Pla Farreres)
 • Establiment de pautes clares, compartides, participatives i actualitzables
 • Ús correcte dels dispositius és cosa de tots (Implicació de les famílies, centres, professors, …)
 • Conèixer i tractar aspectes importants lligats a l’ús dels dispositius mòbils: respecte, convivència, riscos, seguretat, delictes, …
 • Treballar la competència digital de forma transversal
 • Qüestions tècniques, recursos i coneixements (tipus de connexions, disponibilitat de dispositius mòbils, diversitat de sistemes (S.O., Versions, …)
 • Conèixer i provar les aplicacions (preparació dels docents; formació i pràctica)

Un punt clau en tot aquest plantejament és, …com motivar a l’alumne per a que en moments destinats a l’aprenentatge utilitzi el seu dispositiu per a fer allò que contribueixi a una millor capacitació com a ciutadans d’una societat digital i connectada ??. La clau està en generar continguts de les matèries que es vulguin treballar en format digital, adaptats al tipus de dispositiu i que potenciïn la creativitat, la interactuació i l’autonomia. A més, treballar aquests continguts (o activitats)  amb aquests tipus de dispositius ha de tenir un sentit (una raó de ser) dins els objectius d’aprenentatge i competències que es volen assolir. D’aquesta forma es pot arribar a aconseguir que l’alumne tingui un paper més actiu en el seu procés d’aprenentatge i en sigui el protagonista, a la vegada que s’exercita (i es capacita) amb uns mitjans i recursos digitals que li són molt propers a la realitats que viu en el seu dia a dia.

Usos disp mòbils aula

En la següent llista es poden trobar recursos i serveis web útils per a crear continguts i activitats digitals pensades per realitzar-les amb dispositius mòbils (és una simple proposta, no una llista exhaustiva):

 • Selecció comentada d’apps mòbils, classificada i comentada per docents. Toolbox

toolbox

 • Edició d’imatges digitals enriquides amb notes, enllaços o vídeos. ThingLink

Thinglink

EDpuzzle

 • Preguntes grupals en temps real. Kahoot

kahoot

educaplay2

Avui en dia el nombre de recursos disponibles digitals destinats a l’àmbit educatiu és molt ampli, és important animar-se a investigar i provar noves eines i així poder seleccionar aquelles que ens siguin més útils en cada cas.