Tal i com es comentava en l’anterior entrada d’aquest bloc sobre l’ús de dipositius mòbils dins l’aula, un dels factors importants (entre d’altres) per la seva incorporació en processos d’aprenentatge és que els docents siguin capaços de generar continguts en format digital. edicio continguts digitals

Actualment existeix a la xarxa un gran ventall d’eines i recursos que poden ajudar a facilitar la feina als docents per tal de disposar de continguts de les seves matèries adaptats als dispositius mòbils amb connexió a internet. Aquests continguts poden tenir diferents formats i estar destinats a assolir diferents objectius, és en aquest punt on entra en joc la imprescindible funció del docent; conèixer, escollir, adaptar, integrar, innovar, millorar,…   

En aquest sentit és fonamental que el docent conegui les diferents eines i possibilitats que pot utilitzar i així poder integrar-les a la seva aula. La següent llista presenta diferents tipus de serveis web, app’s i recursos:

Lliçons (píndoles formatives)

Activitats formatives

Qüestionaris en línia

Presentacions animades

Documents/espais d’edició compartida

 

 • Lliçons (píndoles formatives). Eines que permeten crear continguts dinàmics i visuals en els que de forma fàcil s’hi pot combinar informació en diferent tipus de format; text, imatge, vídeo i codi html (procedent d’altres serveis web). És fàcil compartir (distribuir) els continguts i accessibles des de dispositius mòbils.
  • Classmill. Es poden crear crear lliçons amb una estructura clara formada per diferents capítols (mitjançant un menú de navegació).classmill
  • Pearltrees. Recurs que ofereix la possibilitat d’organitzar la informació de forma molt visual i estructurada.

  EINES DE CREACIÓ AUDIOVISUAL, by feinegem

  

Inici

 • Activitats formatives. Crear activitats per treballar els continguts de qualsevol matèria des de dispositius mòbils pot ser una formar nova d’aprendre i una font de motivació pels aprenents.
   • Goconqr. Servei web per a la creació i/o recerca d’activitats educatives multimèdia en format digital (Mapa mental, test, fitxes, diapositives, apunts) GoconQR GoconQR
  • Educaplay. Ofereix la possibilitat de crear i cercar un ampli ventall de tipus d’activitats educatives (endevinalles, omplir buits, dictats, mapa interactiu, relacionar, presentacions, …)Educaplay Educaplay


Inici

 • Qüestionaris en línia. Es tracta d’un recurs que ofereix moltes possibilitats amb diferents tipus de preguntes (obertes, multi-opció, verdader/fals, matriu, …) i l’opció de combinar-hi imatges i vídeos. Google FormsGoogle Forms


Inici

 • Presentacions animades. Aquests serveis web fan que de forma fàcil es puguin crear presentació de continguts dinàmics i atractius.
     • Designwizard. Una eina digital que facilita molt la possibilitat de crear continguts digitals (video, imatge, banners, cartells, …). A partir d’un intuitiu entorn d’edició es pot acabar obtenint un gran resultat final. Ofereix una versió “free” limitada sel seu servei

    • Powton. Servei web que permet editar vídeos (seqüència de diapositives) on és fàcil presentar informació de forma animada gràcies a les imatges pre-dissenyades i efectes que hi ha a disposició.

   • Prezi. Un recurs que ofereix l’espai (web) i els recursos necessaris per crear presentacions dinàmiques i impactants a partir d’imatges i formes pre-dissenyades i els efectes de rotació i zoom.


Inici

 • Documents/espais d’edició compartida. Un recurs imprescindible per fomentar el treball col·laboratiu i la realització d’activitats en línia (individuals o grupals). D’entre els diversos serveis que hi ha disponibles a la xarxa en destaquem l’entorn Google Drive, i concretament Google Docsdrive-doc-compartit drive-doc-screenshots_docs_1


Inici

Descobrir i practicar aquest tipus de serveis web (o d’altres) és el primer pas per tal que un docent pugui introduir a l’aula noves experiències d’aprenentatge. Utilitzar els avenços tecnològics per incorporar continguts, activitats i recursos digitals en el disseny de les assignatures es una via per canviar/millorar els actuals processos d’ensenyament/aprenentatge. La tecnologia digital i els dispositius mòbils, en aquest cas, són un mitjà idoni per assolir un aprenentatge més:

  • Significatiu. Es tracta de superar l’aprenentatge memorístic, per tant aconseguir connectar continguts amb coneixements previs dels alumnes i que aquests siguin compresos i interioritzats.
  • Individualitzat. Els mitjans digitals faciliten l’adaptació i la progressivitat en funció de les necessitats de l’aprenent.
  • Complet (ampli).  La quantitat d’informació a la que es pot accedir en mitjans digitals permet superar les limitacions del paper, evidentment amb una bona gestió i estructuració de la mateixa (cal evitar la “infoxicació”)
 • Actualitzat.  Avui en dia treballar les competències digitals en el procés formatiu de qualsevol persona és bàsic per tal d’afrontar els reptes que la nostra societat planteja, tant a nivell personal, acadèmic com professional.

Inici