Available courses

Introducció i contextualització dels coneixements necessais per poder exercitar les competències digitals

Introducció al conjunt d'aplicacions i serveis que ofereix l'entorn Google


Help with Search courses