Available courses

Introducció i contextualització dels coneixements necessais per poder exercitar les competències digitals

Introducció al conjunt d'aplicacions i serveis que ofereix l'entorn Google

Criteris, recomanacions i eines per l'ús dels dispositius mòbils a l'aula

Eines i recursos per l'aplicació de les TIC en l'àmbit de l'educació


Help with Search courses